46. luukku – röntyskät

Röntyskät ovat pieniä inkeriläisiä tansseja, joita tanssitaan yleensä kaksi paria vastakkain, koko ajan vastaparia vaihtaen. Niihin saattoi liittyä ja niistä saattoi jättäytyä pois sen mukaan kuin halusi. Niitä saatettiin tanssia koko ilta, jos vain joku jaksoi säestää laululla ja keksi tai muisti uusia säkeistöjä.

Röntysköitä ovat muun muassa Kolmi, Aalistullaa, Siisikka, Tuulistullaa, Silialisaliali ja Raaliaali. Niitä tanssitaan eri melodioihin, mutta kaikissa voi laulaa samoja säkeitä. Myös minkä tahansa suomalaisen rekilaulun säkeet istuvat yleensä röntysköiden melodioihin.

SIISIKKA

Soita, soita sorja poika meidän likkasille :,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

myös siun vaivat palkitaa vaik kesän kukkasilla. :,:

Ai sii siisikka ja niin se olla taitaa. :,:

 

Niin mie tällä iäneläin ko vettä vierettelen :,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Louhkii poikii mie suvaitsen kehnoi kierettelen. :,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Uusi heila on ko peili katselen mie tuota:,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Vanhan heilan valehuksiin enempää en luota. :,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Laulelen ja rallattelen suremaan en huoli. :,:

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Ei oo tyttö surevainen, viel on tyttö nuori. ::

Ai sii siisikka, niin se olla taitaa :,:

 

Askelikot kävelyä tai puolijuoksua.

Alkukuvio: Pareittain kaaressa tai piirin kehällä, kasvot keskelle päin.

 

Alkusoiton aikana paritoverit vaihtavat paikkaa siten, että tyttö jää pojan vasemmalle puolelle. Näin ”väärinpäin” tanssitaan kaikki röntyskät. Kaaren vasemmanpuoleisin  pari juoksee vieressään olevan parin eteen sisäpiiriin.

Sisäpiirin koko pari (pari 1) ja ulkopiirin tyttö 2 tanssivat vastuun: neljä askelta tömistäen kohti ja neljä takaisin.

Parit 1 ja 2 kiertävät oman paritoverinsa myötäpäivään 8 askeleella (tyttö edestä) pitäen rintamasuunnan koko ajan toista paria kohti.

Pari 1 siirtyy samalla piirissä eteenpäin yhden parin, 1. siis 3:lle.

 

Pari 1 tanssii samoin vastuun tyttö 3:n kanssa.

Parit 1 ja 3 kiertävät kuten edellä 1 ja 2. Samaan aikaan pari 2 siirtyy parin 3 eteen.

Seuraavalla kerralla pari 1 tanssi tyttö 4:ää vastaan ja pari 2 tyttö 3:a.

Kierron aikana taas siirrytään seuraavan parin eteen.

Siis vastuussa sisäpiirin pari kokonaisena ja ulkopiiristä vain tyttö.

Kun sisäpiiri on tanssittanut kaikki ulkopiirin tytöt, he asettuvat kaarelle ja siirtyvät tanssitettaviksi.

 

AALISTULLAA

Aalistulaa alkamaan ja tuulistulaa tuomaan :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

Heila hyvä laulamaan ja itse hyvä juomaan :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

Sitä vart mie iltasilla kiiotolle läksin, :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

jottei joutuis Oma heila toisen ystäväksi. :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

Täs kyläs se yksi akka kuivettuu ko leppä. :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

Tyttölöin ja poikiin asjoi takkoo niinko seppä. :,:

Aalistulaa illallei ja tuuliaali rallaa. :,:

 

Tämäkin röntyskä alkaa paikanvaihdolla paritoverin kanssa, ja tanssitaan yleensä kaaressa edeten kuten Siisikkakin. Yhden tanssivuoron kesto on kuitenkin kolme laulusäkeistöä.

Vastuu: pareittain käsi kädessä 4 kohti ja 4 kääntymättä takaisin. Sama toistetaan.

Paripyörintä vähän kyljittäin kädet käsissä oman kanssa 8 kertaa myötäpäivään ja 8 kertaa vastapäivään.

Läpikäynnit: jokainen ohittaa vastassa seisovan oikealta ja kääntyy välittömästi ohituksen jälkeen yksin itsensä ympäri myötäpäivään (so. oikean kätensä suuntaan). 4 askelta. Samoin läpikäyden ja kääntyen omalle paikalle 4 askelta. Vielä läpikäynti vieraalle ja omalle paikalle.

Paripyörintä: vastassa olevan vieraan kanssa kuten alussa oman kanssa (8 kertaa myötäpäivään ja 8 kertaa vastapäivään) päätyen oman paritoverin viereen alkuperäiselle paikalle.

Portti: sisäpiirin parit nostavat portin (pojan vasen, tytön oikea käsi). Sisäpiirin pari menee porttina ulkopiiriin ja samalla ulkopiirin pari tulee käsi kädessä portista sisäpiiriin. Vierailla paikoilla käännös vastakkain. Yht. 4 askelta. Portti samoin takaisin: sisäpiiri nostaa, ulkopiiri portista. Toistetaan.

Paripyörintä oman kanssa 8 kertaa myötäpäivään ja 8 kertaa vastapäivään.