30. luukku – Ruotsalaisuuden päivä, Mådersmålets sång

 

 

Kun Ruotsissa juhlitaan Kustaa Adolfin päivää 6. marraskuuta, suomenruotsalaiset viettävät ruotsalaisuuden päivää. Ruotsalaisuuden päivää on vietetty vuodesta 1908 alkaen ruotsalaisen kansanpuolueen aloitteesta. Tavoitteena oli perustaa ruotsinkielisen väestön yhteinen kansallispäivä, joka vahvistaa suomenruotsalaisten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Ruotsalaisuuden päivä onkin tärkeä juhlapäivä suomenruotsalaisessa kulttuurissa, jota vietetään laulamalla muun muassa Johan Fridolf Hagforsin säveltämää ja sanoittamaa Äidinkielen laulua (Modersmålets sång).

Modersmålets sång (Äidinkielen laulu)

”Hur härligt sången klingar
på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar,
han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda
i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda
åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i tusen sjöars land!

Vad ädelt fädren tänkte,
vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte
i modersmålets sång.
Hur våra öden randas,
den sången är oss kär,
Vår själ i honom andas,
vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i tusen sjöars land!”

 

Lähde: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_dagen

Kuva: https://pixabay.com/en/swedish-flag-cloudy-sky-summer-465558/